ערבית

חוק סיעוד – נכון לשנת 2022

חוק סיעוד בשנת 2022,  34 שנה לאחר שנחקק (בשנת 1988), ממשיך לדאוג לכל הזקוקים לעזרה סיעודית מכל קשת האוכלוסייה, במתן גמלה עבור מטפלת סיעודית, ביקור במעונות יום ועוד. כמות האוכלוסייה הזוכה לגמלת סיעוד (בהתאם לחוק סיעוד בשנת 2018) היא כ- 2%. מדובר על למעלה מ -160000 תושבים אשר מקבלים עזרה כספית בכדי לבצע את פעולות היום יום שאינם יכולים לבצע יותר בעצמם. זכאות לגמלת סיעוד מאושרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, לאחר הגשת תביעה וביצוע מבחן תלות על ידי נציג מטעמה. לפני שמגישים את טופס התביעה, יש מספר דברים שחשוב לדעת ולהבין.

 

חוק סיעוד

חוק סיעוד מאפשר לכל אדם להתקיים בכבוד גם במצבים שבהם הוא נזקק לעזרה נוספת

 

חוק סיעוד – מי זכאי ?

גיל ותושבות

אתה תושב/ת ישראל והגעת לגיל הפרישה. אם קיבלת מעמד של תושב ישראל רק לאחר שהגעת לגיל הפרישה, תוכל להיות זכאי לגמלת הסיעוד אם עלית לפי חוק השבות או אם קיבלת סל קליטה ממשרד הקליטה.

הכנסות

הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת בהתאם להכנסתך. סכום ההכנסה והשפעתו על גמלת הסיעוד משתנה בהתאם למצב המשפחתי שלך.

 • עמידה ברף הכנסות על פי הטבלה:
סכום ההכנסה מעודכן ל- 01.01.2022     שיעורי הגמלה         מצב משפחתי
עד 10,551 ש”חגמלה מלאהיחיד
מ- 10,551 ש”ח ועד 15,827 ש”חגמלה מופחתת, בשיעור של 50%יחיד
מעל 15,827 ש”חאין זכאות לגמלהיחיד
עד 15,827 ש”חגמלה מלאהזוג
מ- 15,827 ש”ח ועד 23,740 ש”חגמלה מופחתת, בשיעור של 50%זוג
מעל 23,740 ש”חאין זכאות לגמלהזוג

 

אתה זקוק לעזרת הזולת במידה רבה

אתה זקוק לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום בתוך הבית (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכדומה), או שאתה זקוק להשגחה בביתך למען בטיחותך ובטיחות הסובבים אותך.

 אתה שוהה בביתך או בדיור מוגן

לגמלת סיעוד כחלק מחוק סיעוד זכאי מי ששוהה בביתו או בדיור מוגן.

אשפוז במוסד סיעודי

אם אתה מאושפז במוסד סיעודי תוכל להיות זכאי לגמלה רק אם אתה שוהה במחלקה לעצמאיים או לתשושים. לא תהיה זכאי לגמלה אם אתה נמצא במחלקה סיעודית, מחלקה לתשושי נפש, בבית חולים גריאטרי, או במוסד בו רוב הוצאות האחזקה ממומנות על חשבון גוף ציבורי (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכדומה). אם התחלת לקבל גמלת סיעוד ואתה מעוניין להתגורר בבית אבות, עליך למלא טופס אישור על מגורים במוסד ולשלוח אותו לסניף שלך, כדי לבדוק את המשך זכאותך לגמלה.

אשפוז בבית חולים

זכאי לגמלת סיעוד שמאושפז בבית חולים כללי – יוכל להמשיך ולקבל את הגמלה בבית החולים במהלך 30 הימים הראשונים לאשפוז בלבד.

אם אינך מקבל גמלת סיעוד, ואתה מאושפז בבית חולים או אמור להתאשפז בחודש הקרוב –  תוכל להגיש בקשה לגמלת סיעוד באופן מידי. לבקשה יש לצרף אישור רפואי מבית החולים הנקרא: “סיכום ביניים”.

אי קבלת גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי

אם אתה מקבל קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים (לנכה שנפגע בעבודה או לנכה כללי) מהביטוח הלאומי, או מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה, תצטרך לבחור בין הקצבה שאתה מקבל לבין גמלת הסיעוד.

אם אתה מקבל את ההטבות הבאות ממשרד הביטחון, לא תוכל לקבל גמלת סיעוד מביטוח לאומי:

הטבה של עזרת הזולת מטעמים רפואיים

הטבה של ליווי שים לב, אם אתה מקבל ממשרד הביטחון תוספת למימון צרכים מיוחדים, תוכל לקבל אותה ביחד עם גמלת הסיעוד מביטוח לאומי.

חוק סיעוד מאפשר לכל אדם להתקיים בכבוד גם במצבים שבהם הוא נזקק לעזרה נוספת

מה קורה אחרי הגשת טופס התביעה?

לאחר כ – 14 ימים מהגשת טופס התביעה למוסד לביטוח לאומי, נציג מטעמם יוצר קשר על מנת לתאם ביקור בית. במסגרת ביקור הבית, המבוצע על ידי אח / אחות / פיזיותרפיסט, נבדקת הרמה התפקודית של הקשיש על ידי מבחן תלות ADL. המבחן בודק תפקוד במספר תחומים: ניידות, הלבשה, רחצה, אכילה ונטילת תרופות, שליטה בסוגרים וטיפול בהפרשות, מצב מנטלי והצורך בהשגחה. כל קושי מסוים בתפקוד מקבל ניקוד ובסיום הבדיקה הניקוד משוכלל ומתורגם לרמת זכאות.

עיקר הבדיקה מתמקדת בתפקוד וביצוע הפעולות בתוך הבית. קושי של הקשיש להתנהל מחוץ לבית לא נלקח בחשבון. מומלץ וחשוב מאוד  שתהיה נוכחות של בן משפחה בבדיקה.

במסגרת רמת הזכאות ניתן לקבל שירותים נוספים חוץ ממטפלת לבית, ביניהם: שירותי כביסה, לחצן מצוקה, מוצרי ספיגה, מרכז יום. לאחר קבלת אישור על רמת הזכאות, , נציג של המוסד לביטוח לאומי ייצור קשר עם הזכאי על מנת לבנות תכנית טיפול עם הרכב השירותים שמעוניין לקבל מתוך סל השירותים הכלולים בגמלת הסיעוד.

החל מנובמבר 2018, גמלת הסיעוד עודכנה וחולקה מחדש ל6 רמות זכאות כדלהלן:

 

רמת זכאותנק’ תלותשעות מטפל ישראלי*שעות עובד זר**
12.5-35.5———
23.5-4.510———
35-61512
46.5-7.51916
58-92320
69.5-10.52824

*מספר השעות בשבוע בהם יקבל הזכאי את הסיוע והטיפול האישי על ידי מטפל ישראלי

**מספר השעות בשבוע עבורם יקבל הזכאי את התחשיב עבור העסקת עובד זר

על מנת לקבל את גמלת הסיעוד יש להגיש בקשה מתאימה למוסד לביטוח לאומי. את התביעה יכולים להגיש האדם הזקוק לשירותי סיעוד או אדם המייצג אותו (בן משפחה, אפוטרופוס). להורדת טופס תביעה לגמלת סיעוד >>> טופס תביעה לגמלת סיעוד

חוק סיעוד

כל אדם תושב ישראל שעבר את גיל הפרישה רשאי להגיש בקשה לגמלת סיעוד לפי חוק סיעוד הקבוע

האם בחוק הסיעוד יש חריגות לבני 90?

קשיש אשר עבר את גיל 90, זכאי לבחור את אופן ביצוע בדיקת התלות, כלומר, בין אם על ידי בודק של המוסד לביטוח לאומי או בין אם באמצעות רופא מומחה בגריאטריה במוסד ציבורי. מעבר לכך,

האם במבחן התלות יש משמעות לקשיש שגר לבד?

קשיש אשר גר לבד / גר עם בן זוג שזכאי לגמלת סיעוד / גר עם ילד נכה, עונה להגדרה של קשיש בודד. במסגרת מבחן התלות, קשיש בודד מקבל אוטומטית חצי נקודה. קשיש אשר ללא הגדרה של בודד זכאי ל2.5 נק’ ומעלה, יקבל תוספת 1.5 נק’ על בודד. קשיש אשר עונה להגדרה של בודד וגם בעל תעודת עיוור, זכאי באופן אוטומטי לגמלת סיעוד ברמה השנייה, כלומר 10 שעות שבועיות, ללא ביצוע הערכת תלות.

מה ניתן לעשות על מנת לקבל יותר שעות בשבוע?

במידה ואושרה זכאות ברמות 1 עד 5, ניתן להגיש בקשה להחמרת מצב בצירוף מסמכים רפואיים המעידים על החמרה במצבו. להורדת טופס החמרת מצב >>> טופס החמרת מצב 

מה תפקידה של חברת הסיעוד בנושא גמלת הסיעוד?

כאשר מעוניינים להגיש תביעה לגמלת סיעוד, מאוד כדאי לפנות לחברת סיעוד על מנת לקבל את כל המידע הרלוונטי ובנוסף שירות טרום סיעוד. שירות זה אינו כרוך בתשלום ומשמעותו הכנסת מטפלת ל-6 שעות שבועיות לפחות על חשבון החברה. לרוב שירות זה ניתן עד לסיום ההליך של הגשת התביעה לביטוח לאומי וקבלת אישור על זכאות.

מה הם עיקרי השינוי של הרפורמה?

הזכאים ברמות 5 ו6 מקבלים כעת יותר שעות מאשר קיבלו לפני הרפורמה.

הזכאים ברמות 2-6 זכאים להמיר חלק משעות הטיפול לגמלה כספית.

הזכאים עבור הרמה הראשונה יכולה לבחור אפשרות של 5.5 שעות טיפול של מטפלת או 9 שעות של טיפול מחוץ לבית או שילוב של מטפלת עם גמלה כספית עד לסך של 5.5 שעות או גמלה כספית בסך 1407 ₪.

בכל מקרה של בחירה בגמלה כספית, תמיד כדאי לבחון את מצב הזכאי ולוודא כי מקבל את הטיפול, התמיכה והעזרה הנחוצים לו.

מ.ס.ד לשירותכם

הגשת בקשה לקבלת גמלת סיעוד לזכאי חוק סיעוד צריכה להתבצע בדיוק רב וכמובן על פי ההנחיות של המוסד לביטוח לאומי.

אם הבקשה תאושר, נשמח לספק לכם שירותי סיעוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר, על ידי צוות מטפלים מקצועיים ומסורים.

השאירו פרטים ונחזור אליכם!

  שם:
  טלפון:
  דוא”ל:
  עיר מגורים:
  הודעה:

  סרטונים

  פייסבוק

  חדשות אחרונות

  העסקה של עובד זר לצורך סיעוד בישראל – מה חשוב לדעת כששוקלים את האופציה הזאת?

  העסקה של עובד זר לצורך סיעוד...

  קרא עוד
  שמירה על בריאות העור בגיל המעבר

  שמירה על בריאות העור בגיל...

  קרא עוד
  ניהול כלכלי בגיל השלישי – בחירת ביטוח בריאות

  ניהול כלכלי בגיל השלישי –...

  קרא עוד
  רעיונות לפעילות לגיל השלישי

  רעיונות לפעילות לגיל השלישי

  קרא עוד
  Call Now Button