ערבית

Tag Archives: יצירת סביבה בטוחה לקשיש

יצירת סביבה בטוחה לקשיש

אחד מכל שלושה קשישים בממוצע חווה נפילה אחת לשנה לפחות. מרבית הנפילות והפגיעות מתרחשות בביתו של הקשיש. כיצד נוכל לוודא שאכן הקשיש נמצא במשך מרבית היום בסביבה בטוחה.